Bombteknikerna på plats

Nu är båda torgen avspärrade och bombteknikerna förbereder skyddsåtgärder för att förstöra bomben.
Lyssna på polisens anvisningar och respektera avspärrningarna.