Om Umeå C

VIKTIG UPPDATERING;
Denna sida har nu flyttats och vi välkomnar er till:

http://www.visitumea.se/sv/shopping

Vad vi är

Umeå C AB bildades och ägs av näringsidkarna och fastighetsägarna i centrum tillsammans med det kommunala parkeringsbolaget UPAB. Vårt uppdrag är att hålla Umeå centrum levande och attraktivt för stadens invånare och besökare.

Varför vi finns

Det är i centrum vi träffas för att handla, umgås, se teater och bio eller besöka restauranger. Vi har därför ett gemensamt ansvar för att utveckla och förbättra stadskärnan för att handeln, kulturen, turismen och näringslivet skall kunna blomstra.

Umeå C är frukten av detta gemensamma ansvar. Som näringsidkare eller centrumaktör kan även du bidra till den positiva utvecklingen genom att bli medlem i Umeå C. Våra medlemmars insatser är grunden till det vi strävar efter.

Vår verksamhet

Vår uppgift är alltså att göra stadskärnan levande, trevlig och attraktiv att besöka och vistas i. Det gör vi särskilt genom att arrangera aktiviteter i centrum som umeåbor och besökare kan samlas kring, besöka och delta i. Några av de arrangemang vi står bakom är Kulturnatta, Sommaren i City, Motorweek, Fashion Week och Christmas Market.

Vi gör även mycket mer än arrangemang, bland annat arbetar vi aktivt med frågor kring brottsförebyggande verksamhet, klotter, renhållning, belysning, parkeringsfrågor och kollektivtrafik.

Thomas Nilsson
VD/Centrumutvecklare

Kontakta Umeå C
info@umeac.se